top of page

SALMING FLOORBALL CAMP

VÍKENDOVÝ KEMP

I.   Víkend       9. - 10. decembra 2023

II.  Víkend      20. - 21. januára 2024

III. Víkend      23. - 24. marca 2024

IV. Víkend      27. - 28. apríl 2024

- Víkendový kemp je určený pre deti ročníkov narodenia 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 pre  útočníkov, obrancov aj brankárov)

 

- Zameranie - Víkendový Salming Floorball Camp bude zameraný na florbalovú techniku (technika prihrávok, preberanie prihrávok, technika streľby), herné cvičenia (1:1, 2:1, 2:2, 3:2)

 

- Tréningy budú prebiehať iba v hale s florbalkami 100% zameranie na florbal (kondičné cvičenia nebudú zaradené do tréningového procesu)

 

- Pozor - obmedzený počet účastníkov je 40 detí !!!

- Cena pre póldenný (bez ubytovania) víkendový kemp je 85,- Eur. V cene je strava (desiata, obed, olovrant), pitný režim, tréningy, doprovodný program
 

- Cena pre celodenný (s ubytovaním) víkendový kemp je 115,- Eur. V cene je ubytovanie, strava (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera), pitný režim, tréningy, doprovodný program

                     DENNÝ PROGRAM

Sobota

 

9:00                - Nástup na kemp a registrácia

 

10:00 11:30    - Prvý florbalový tréning

 

12:00              - obed

 

13:30 - 14:30  - Druhý florbalový tréning

14:30 - 15:30  - Oddych

15:30 - 16:30  - Tretí florbalový tréning

18:00              - Večera

19:00              - Mimotréningové aktivity pre ubytovaných

 

Nedeľa

8:00                 - Raňajky pre ubytovaných

9:00 -  10:30    - Prvý florbalový tréning

11:30 - 12:30   - Druhý florbalový tréning

12:30               -  Obed

14:00 - 15:00  - Tretí florbalový tréning

​15:30              - Ukončenie kempu 

SFC si vyhradzuje právo zmeny programu v prípade nutnosti. Počet tréningov však bude dodržaný. 

DSZ_5630.JPG
bottom of page