Termíny SFC 2020

1. Turnus

12.-17. júl 2020

2. Turnus

19.-24. júl 2020

3. Turnus

26.-31. júl 2020

EXTRA 4. Turnus

2.-7. august 2020

Cena SFC 2020

Kempu sa zúčastňujú florbalisti, ktorí nevyžadujú ubytovanie (póldenný kemp), ako aj florbalisti s ubytovaním (celodenný kemp).

Cena pre póldenný kemp je  -  130,- Eur. V cene je strava (desiata, obed, olovrant), pitný režim, tréningy, doprovodný program, kempové tričko.

Cena pre celodenný kemp je   -   240,- Eur. V cene je ubytovanie, strava (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera), pitný režim, tréningy, doprovodný program, kempové tričko

 

                                                                                                 Zvýhodnená cena:

- Z celodenného kempu sú možné množstevné zľavy, ak sa prihlásia viacerí (min.7) hráči z jedného týmu, dostanú zľavu vo výške 20 Eur na          osobu.

- Ďalšou zľavou z celodenného kempu je súrodenecká zľava 20 Eur na osobu.

- Zľavy nieje možné kombinovať a sčítavať.

- Z denného kempu nie je možné uplatňovať vyššie spomínané zľavy.

 

                                                                                                    Spôsob platby:                                                                 

Zaslať vyplnenú prihlášku, uhradiť platbu bankovým prevodom na č.účtu: IBAN:SK2711000000002625787690 s variabilným symbolom dátumu narodenia účastníka v tvare RRRRMMDD (rok mesiac deň) a do poznámky poprosíme napísať meno účastníka a číslo turnusu.

 

                                                                                              Zrušenie Rezervácie:

 

Rezerváciu je možné zrušiť najneskôr 4 týždne pred vybraným termínom, v opačnom prípade môže byť platba použitá na náklady florbalového kempu.

Sociálne média

  • Instagram sociální Icon
  • Facebook

​© 2011 Salming Floorball Camp