top of page

SALMING FLOORBALL CAMP

LETNÝ KEMP 2022

I.   turnus  14. - 19. 7. 2024

II.  turnus 21. - 26. 7. 2024

III. turnus  28. - 2. 8. 2024

Kempu sa zúčastňujú florbalisti, ktorí nevyžadujú ubytovanie (poldenný kemp), ako aj florbalisti s ubytovaním (celodenný kemp).

Cena pre poldenný kemp je  -  169,- Eur. V cene je strava (desiata, obed, olovrant), pitný režim, tréningy, doprovodný program, kempové tričko.

Cena pre celodenný kemp je   -   299,- Eur. V cene je ubytovanie, strava (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera), pitný režim, tréningy, doprovodný program, kempové tričko

 

                                                                                            Zvýhodnená cena:

- Z celodenného kempu sú možné množstevné zľavy, ak sa prihlásia viacerí (min.7) hráči z jedného tímu, dostanú zľavu vo výške 20 Eur na osobu.

- Ďalšou zľavou z celodenného kempu je súrodenecká zľava 20 Eur na osobu.

- Zľavy nie je možné kombinovať a sčítavať.

- Z denného kempu nie je možné uplatňovať vyššie spomínané zľavy.

 

                                                                                            Spôsob platby:                                                                 

Zaslať vyplnenú prihlášku, uhradiť platbu bankovým prevodom na č.účtu: IBAN:SK2711000000002625787690 s variabilným symbolom dátumu narodenia účastníka v tvare RRRRMMDD (rok mesiac deň) a do poznámky poprosíme napísať meno účastníka a číslo turnusu.

 

                                                                                            Zrušenie Rezervácie:

Rezerváciu je možné zrušiť najneskôr 4 týždne pred vybraným termínom, v opačnom prípade môže byť platba použitá na náklady florbalového kempu.

Dôležité info:

- Nástup na kemp v nedeľu o 13:00 poldenný, aj celodenný účastníci. Prvý tréning 15:00. Strava- začíname olovrantom

 

- Koniec kempu v piatok 12:00. Strava končíme desiatou

DSZ_5807.JPG
bottom of page