top of page

SALMING FLOORBALL CAMP

LETNÝ KEMP 2022

I.   turnus    9. - 14. 7. 2023

II.  turnus  16. - 21. 7. 2023

III. turnus 23. - 28. 7. 2023

Kempu sa zúčastňujú florbalisti, ktorí nevyžadujú ubytovanie (póldenný kemp), ako aj florbalisti s ubytovaním (celodenný kemp).

Cena pre póldenný kemp je  -  149,- Eur. V cene je strava (desiata, obed, olovrant), pitný režim, tréningy, doprovodný program, kempové tričko.

Cena pre celodenný kemp je   -   269,- Eur. V cene je ubytovanie, strava (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera), pitný režim, tréningy, doprovodný program, kempové tričko

 

                                                                                            Zvýhodnená cena:

- Z celodenného kempu sú možné množstevné zľavy, ak sa prihlásia viacerí (min.7) hráči z jedného tímu, dostanú zľavu vo výške 20 Eur na osobu.

- Ďalšou zľavou z celodenného kempu je súrodenecká zľava 20 Eur na osobu.

- Zľavy nie je možné kombinovať a sčítavať.

- Z denného kempu nie je možné uplatňovať vyššie spomínané zľavy.

 

                                                                                            Spôsob platby:                                                                 

Zaslať vyplnenú prihlášku, uhradiť platbu bankovým prevodom na č.účtu: IBAN:SK2711000000002625787690 s variabilným symbolom dátumu narodenia účastníka v tvare RRRRMMDD (rok mesiac deň) a do poznámky poprosíme napísať meno účastníka a číslo turnusu.

 

                                                                                            Zrušenie Rezervácie:

Rezerváciu je možné zrušiť najneskôr 4 týždne pred vybraným termínom, v opačnom prípade môže byť platba použitá na náklady florbalového kempu.

DSZ_5807.JPG
bottom of page