Termíny na víkendový Salming Floorball Camp

1. Víkend

30. novembra a 1. decembra 2019

2. Víkend

8. a 9. februára 2020

- Víkendový kemp je určený pre deti ročníkov narodenia 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, pre  útočníkov, obrancov aj brankárov)

 

- Zameranie - Víkendový Salming Floorball Camp bude zameraný na florbalovú techniku (technika prihrávok, preberanie prihrávok, technika streľby), herné cvičenia (1:1, 2:1, 2:2, 3:2)

 

- Tréningy budú prebiehať iba v hale s florbalkami 100% zameranie na florbal (kondičné cvičenia nebudú zaradené do tréningového procesu)

 

- Pozor - obmedzený počet účastníkov je 40 detí !!!

Program na florbalový víkend

              30. novembra 2019

 

9:00                - Nástup na kemp a registrácia

 

10:00 11:30   - Prvý florbalový tréning

 

12:00              - obed

 

13:30 - 15:00  - Druhý florbalový tréning

 

15:00 - 16:30  - Oddych

 

16:30 - 18:00  - Tretí florbalový tréning

 

18:30              - Večera

 

19:00              - Mimotréningové aktivity pre ubytovaných

              1. decembra 2019

8:00                - Raňajky pre ubytovaných

9:00 - 10:30   - Prvý florbalový tréning

11:30              - obed

13:00 - 14:30  - Druhý florbalový tréning

14:30 - 15:30  - Oddych

15:30 - 16:30  - Tretí florbalový tréning

17:00              - Ukončenie kempu 

               9. február 2020

8:00                - Raňajky pre ubytovaných

9:00 - 10:30   - Prvý florbalový tréning

11:30              - obed

13:00 - 14:30  - Druhý florbalový tréning

14:30 - 15:30  - Oddych

15:30 - 16:30  - Tretí florbalový tréning

17:00              - Ukončenie kempu 

                  8. február 2020

 

9:00                - Nástup na kemp a registrácia

 

10:00 11:30   - Prvý florbalový tréning

 

12:00              - obed

 

13:30 - 15:00  - Druhý florbalový tréning

 

15:00 - 16:30  - Oddych

 

16:30 - 18:00  - Tretí florbalový tréning

 

18:30              - Večera

 

19:00              - Mimotréningové aktivity pre ubytovaných

Cena víkendového SFC

Kempu sa zúčastňujú florbalisti, ktorí nevyžadujú ubytovanie (póldenný kemp), ako aj florbalisti s ubytovaním (celodenný kemp).

Cena pre póldenný víkendový kemp je  -  65,- Eur. V cene je strava (desiata, obed, olovrant), pitný režim, tréningy, mimo-treningové aktivity. (bedminton, squash, stolný tenis.....)

Cena pre celodenný víkendový kemp je   -   95,- Eur. V cene je ubytovanie, strava (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera), pitný režim, tréningy, mimo-treningové aktivity. (bedminton, squash, stolný tenis.....)

 

                                                                                                    Spôsob platby:                                                                 

Zaslať vyplnenú prihlášku, uhradiť platbu bankovým prevodom na č.účtu: IBAN:SK2711000000002625787690 s variabilným symbolom dátumu narodenia účastníka v tvare RRRRMMDD (rok mesiac deň) a do poznámky poprosíme napísať meno účastníka a číslo turnusu.

 

                                                                                              Zrušenie Rezervácie:

 

Rezerváciu je možné zrušiť najneskôr 10 dní pred vybraným termínom, v opačnom prípade môže byť platba použitá na náklady florbalového kempu.